Op 19 mei 2022 promoveerde ik in de aula van de Rijksuniversiteit Groningen op mijn proefschrift ‘Landschapsplan Nederland’. Dat boek was het resultaat van het onderzoek waaraan ik sinds de lente van 2016 met enorm veel plezier heb gewerkt. Ik deed onderzoek naar de landschapsplannen die in het kader van ruilverkavelingen tussen 1946 en 1976 werden ontworpen. Het is een onderwerp waar ik in de afgelopen 37 jaar door gefascineerd ben geweest. De beplantingsstructuren die in de ruilverkavelingen zijn aangebracht zijn nu vaak beeldbepalend geworden. In veel gebieden is daardoor het verhaal van het historische landschap ‘leesbaar’.

Als introductie staat hierboven op deze pagina de film ‘Het groene maatpak’, die Marjolein Hillege en ik in 2017 maakten. Op deze site vind je onder het kopje ‘vliegensvlogjes’ een reeks video's die ik met mijn iPhone maakte op allerlei plekken in het Nederlandse landschap. Zo kunnen jullie een indruk krijgen van mijn zoektocht. Steeds weer was het de vraag wat ik van die oude landschapsplannen in deze tijd nog terug zou vinden. Iedere keer sta ik voor verrassingen! Onder het kopje lees meer! staan de projecten beschreven die ontstaan zijn tijdens en na het schrijven van dit boek. Ik heb het onderzoek georganiseerd als ‘buiten-promovendus’ via opdrachten van gemeenten en provincies Groningen, Drenthe, Gelderland, Noord-Brabant en Zeeland. Daar waren er ook symposia of studiedagen aan gekoppeld.

Om dit promotieonderzoek te realiseren heb ik mijn onderzoek gekoppeld aan de praktijk. Ik blijf de komende jaren ook inzetbaar voor excursies, lezingen, gastcolleges en andere betaalde opdrachten. Ik doe nog steeds de ene ontdekking na de andere! Ik wil die ontdekkingen graag met jullie delen, erover vertellen, liefst ín ons prachtige landschap. Eind 2022 was ik spreker op het congres dat Landschapsbeheer Groningen organiseerde. In die voordracht nam ik drie videos op waarin ik met mezelf in gesprek ging en de aanwezigen als het ware mee naar buiten in het landschap nam. Daar kon ik dingen aanwijzen en uitleggen. Buiten gebeurt 't.

Benieuwd naar het boek? Bekijk dan hier de eerste pagina's van de handelsuitgave. De handelsuitgave is verrijkt met paginavullende landschapsplannen en unieke foto's van Peter van Bolhuis.
Stuur snel een mail naar info@schoklandenwater.nl om één van de laatste 50 boeken te bemachtigen.

De wetenschappelijke versie van mijn dissertatie is online in te zien. Bekijk, lees en vertel het voort!